พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4702,3039,19749,5145,11526,23288,2853,8500,5628,23856,5620,10986,23744,23510,20172,21672,4314,20259 Array ( [0] => 4702 [1] => 3039 [2] => 19749 [3] => 5145 [4] => 11526 [5] => 23288 [6] => 2853 [7] => 8500 [8] => 5628 [9] => 23856 [10] => 5620 [11] => 10986 [12] => 23744 [13] => 23510 [14] => 20172 [15] => 21672 [16] => 4314 [17] => 20259 )