พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12480,19739,7343,24720,21667,1750,10362,20787,5141,24575,4182,17760,3804,25157,1585,2758,22095,24649 Array ( [0] => 12480 [1] => 19739 [2] => 7343 [3] => 24720 [4] => 21667 [5] => 1750 [6] => 10362 [7] => 20787 [8] => 5141 [9] => 24575 [10] => 4182 [11] => 17760 [12] => 3804 [13] => 25157 [14] => 1585 [15] => 2758 [16] => 22095 [17] => 24649 )