สินค้าหมด

2,200 BAHT
2750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15188' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5974,1075,8538,4775,4839,1356,7227,3050,8973,5003,3513,10881,2828,3430,3053,1944,1355,1078 Array ( [0] => 5974 [1] => 1075 [2] => 8538 [3] => 4775 [4] => 4839 [5] => 1356 [6] => 7227 [7] => 3050 [8] => 8973 [9] => 5003 [10] => 3513 [11] => 10881 [12] => 2828 [13] => 3430 [14] => 3053 [15] => 1944 [16] => 1355 [17] => 1078 )