มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'15186' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11059,17520,20899,18983,18551,13141,24656,23685,15909,19139,11064,17517,19559,17029,19949,23587,13143,21558 Array ( [0] => 11059 [1] => 17520 [2] => 20899 [3] => 18983 [4] => 18551 [5] => 13141 [6] => 24656 [7] => 23685 [8] => 15909 [9] => 19139 [10] => 11064 [11] => 17517 [12] => 19559 [13] => 17029 [14] => 19949 [15] => 23587 [16] => 13143 [17] => 21558 )