มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'15186' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11054,13141,17519,21747,11063,19949,17517,11055,11059,15560,11064,11052,11060,23585,15909,18368,23590,19559 Array ( [0] => 11054 [1] => 13141 [2] => 17519 [3] => 21747 [4] => 11063 [5] => 19949 [6] => 17517 [7] => 11055 [8] => 11059 [9] => 15560 [10] => 11064 [11] => 11052 [12] => 11060 [13] => 23585 [14] => 15909 [15] => 18368 [16] => 23590 [17] => 19559 )