มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'15186' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18687,17512,17517,11057,18551,11055,19139,15560,2926,21747,13141,11059,17519,19308,11053,20056,17027,20055 Array ( [0] => 18687 [1] => 17512 [2] => 17517 [3] => 11057 [4] => 18551 [5] => 11055 [6] => 19139 [7] => 15560 [8] => 2926 [9] => 21747 [10] => 13141 [11] => 11059 [12] => 17519 [13] => 19308 [14] => 11053 [15] => 20056 [16] => 17027 [17] => 20055 )