สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15185' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4258,12039,10023,1018,1155,4157,4248,14751,3065,20901,4130,21746,4249,4253,4125,4126,4120,13003 Array ( [0] => 4258 [1] => 12039 [2] => 10023 [3] => 1018 [4] => 1155 [5] => 4157 [6] => 4248 [7] => 14751 [8] => 3065 [9] => 20901 [10] => 4130 [11] => 21746 [12] => 4249 [13] => 4253 [14] => 4125 [15] => 4126 [16] => 4120 [17] => 13003 )