สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15185' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2333,8965,5060,9522,2331,1155,12998,4128,1167,1163,3594,15584,19124,22337,4120,19356,4251,4254 Array ( [0] => 2333 [1] => 8965 [2] => 5060 [3] => 9522 [4] => 2331 [5] => 1155 [6] => 12998 [7] => 4128 [8] => 1167 [9] => 1163 [10] => 3594 [11] => 15584 [12] => 19124 [13] => 22337 [14] => 4120 [15] => 19356 [16] => 4251 [17] => 4254 )