สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15185' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3065,23467,9833,19355,22337,10068,1156,12039,9438,1164,9520,3954,5059,6749,4256,13000,5060,3590 Array ( [0] => 3065 [1] => 23467 [2] => 9833 [3] => 19355 [4] => 22337 [5] => 10068 [6] => 1156 [7] => 12039 [8] => 9438 [9] => 1164 [10] => 9520 [11] => 3954 [12] => 5059 [13] => 6749 [14] => 4256 [15] => 13000 [16] => 5060 [17] => 3590 )