สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15185' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1157,23465,21746,4329,13003,13000,15905,24390,1165,4249,4781,1169,13673,1156,1159,9673,20900,3954 Array ( [0] => 1157 [1] => 23465 [2] => 21746 [3] => 4329 [4] => 13003 [5] => 13000 [6] => 15905 [7] => 24390 [8] => 1165 [9] => 4249 [10] => 4781 [11] => 1169 [12] => 13673 [13] => 1156 [14] => 1159 [15] => 9673 [16] => 20900 [17] => 3954 )