สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15181' and ( pcharacter='446' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18798,12498,12427,13369,18800,14035,18775,14046,19714,19709,13660,13367,13366,14038,14034,21028,21073,18773 Array ( [0] => 18798 [1] => 12498 [2] => 12427 [3] => 13369 [4] => 18800 [5] => 14035 [6] => 18775 [7] => 14046 [8] => 19714 [9] => 19709 [10] => 13660 [11] => 13367 [12] => 13366 [13] => 14038 [14] => 14034 [15] => 21028 [16] => 21073 [17] => 18773 )