มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15180' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5088,6092,15209,10189,8183,10413,15378,15592,16460,21185,16464,10489,21453,7517,12337,20774,7518,22151 Array ( [0] => 5088 [1] => 6092 [2] => 15209 [3] => 10189 [4] => 8183 [5] => 10413 [6] => 15378 [7] => 15592 [8] => 16460 [9] => 21185 [10] => 16464 [11] => 10489 [12] => 21453 [13] => 7517 [14] => 12337 [15] => 20774 [16] => 7518 [17] => 22151 )