มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15180' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5567,16815,11479,12324,23121,21082,12348,16755,22757,7012,11809,9397,7705,8109,10798,4506,15200,22084 Array ( [0] => 5567 [1] => 16815 [2] => 11479 [3] => 12324 [4] => 23121 [5] => 21082 [6] => 12348 [7] => 16755 [8] => 22757 [9] => 7012 [10] => 11809 [11] => 9397 [12] => 7705 [13] => 8109 [14] => 10798 [15] => 4506 [16] => 15200 [17] => 22084 )