พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Single release from SCREEN mode is used as opening theme for "Yoru no Yatterman" TV anime series. Includes illustrated jacket and music video on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1518' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3385,6065,8975,14344,9149,15764,22093,3168,5506,19749,3201,4980,8896,24906,18686,12462,23403,3259 Array ( [0] => 3385 [1] => 6065 [2] => 8975 [3] => 14344 [4] => 9149 [5] => 15764 [6] => 22093 [7] => 3168 [8] => 5506 [9] => 19749 [10] => 3201 [11] => 4980 [12] => 8896 [13] => 24906 [14] => 18686 [15] => 12462 [16] => 23403 [17] => 3259 )