พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Single release from SCREEN mode is used as opening theme for "Yoru no Yatterman" TV anime series. Includes illustrated jacket and music video on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1518' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3654,942,22629,4977,17660,17385,14154,9148,22043,6313,21201,10765,482,4210,22383,4234,13376,9931 Array ( [0] => 3654 [1] => 942 [2] => 22629 [3] => 4977 [4] => 17660 [5] => 17385 [6] => 14154 [7] => 9148 [8] => 22043 [9] => 6313 [10] => 21201 [11] => 10765 [12] => 482 [13] => 4210 [14] => 22383 [15] => 4234 [16] => 13376 [17] => 9931 )