พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of PSP game "Dai Ni Ji Super Robot Wars Z Hakai Hen" sung by JAM Project.

q select pid from dex_product where pid<>'1510' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9259,2456,9183,9250,9303,9295,9232,5652,9368,9216,1505,6191,2463,9207,2462,16093,1310,9301 Array ( [0] => 9259 [1] => 2456 [2] => 9183 [3] => 9250 [4] => 9303 [5] => 9295 [6] => 9232 [7] => 5652 [8] => 9368 [9] => 9216 [10] => 1505 [11] => 6191 [12] => 2463 [13] => 9207 [14] => 2462 [15] => 16093 [16] => 1310 [17] => 9301 )