มีสินค้า

650 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

SPEC. (APPX.): 220mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'14964' and ( pcharacter='199' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11671,22640,22641,11806,22497,18866,12268,18869,22642,19804,16346,17461,18870,8129,11934,17462,17744,22350 Array ( [0] => 11671 [1] => 22640 [2] => 22641 [3] => 11806 [4] => 22497 [5] => 18866 [6] => 12268 [7] => 18869 [8] => 22642 [9] => 19804 [10] => 16346 [11] => 17461 [12] => 18870 [13] => 8129 [14] => 11934 [15] => 17462 [16] => 17744 [17] => 22350 )