สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12998,1165,1159,10023,4330,4252,12294,3064,1154,771,1158,19124,5887,4120,1157,4126,3957,15588 Array ( [0] => 12998 [1] => 1165 [2] => 1159 [3] => 10023 [4] => 4330 [5] => 4252 [6] => 12294 [7] => 3064 [8] => 1154 [9] => 771 [10] => 1158 [11] => 19124 [12] => 5887 [13] => 4120 [14] => 1157 [15] => 4126 [16] => 3957 [17] => 15588 )