สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3064,1184,1157,3065,4257,12294,8824,19124,4128,1020,3594,2332,1169,1166,12999,15905,6746,11714 Array ( [0] => 3064 [1] => 1184 [2] => 1157 [3] => 3065 [4] => 4257 [5] => 12294 [6] => 8824 [7] => 19124 [8] => 4128 [9] => 1020 [10] => 3594 [11] => 2332 [12] => 1169 [13] => 1166 [14] => 12999 [15] => 15905 [16] => 6746 [17] => 11714 )