สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5060,776,19359,13673,3957,9438,8965,5059,15905,4259,1169,20902,1157,9105,3065,8296,13002,1158 Array ( [0] => 5060 [1] => 776 [2] => 19359 [3] => 13673 [4] => 3957 [5] => 9438 [6] => 8965 [7] => 5059 [8] => 15905 [9] => 4259 [10] => 1169 [11] => 20902 [12] => 1157 [13] => 9105 [14] => 3065 [15] => 8296 [16] => 13002 [17] => 1158 )