สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9268,4128,1158,11518,10023,15905,13003,1170,21746,4129,15584,9522,11714,9105,773,9624,4157,8965 Array ( [0] => 9268 [1] => 4128 [2] => 1158 [3] => 11518 [4] => 10023 [5] => 15905 [6] => 13003 [7] => 1170 [8] => 21746 [9] => 4129 [10] => 15584 [11] => 9522 [12] => 11714 [13] => 9105 [14] => 773 [15] => 9624 [16] => 4157 [17] => 8965 )