สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19359,1154,4126,1156,4330,15904,4116,4781,1163,5059,4117,773,771,5185,1167,9673,9519,10069 Array ( [0] => 19359 [1] => 1154 [2] => 4126 [3] => 1156 [4] => 4330 [5] => 15904 [6] => 4116 [7] => 4781 [8] => 1163 [9] => 5059 [10] => 4117 [11] => 773 [12] => 771 [13] => 5185 [14] => 1167 [15] => 9673 [16] => 9519 [17] => 10069 )