สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1156,4250,4253,3590,2332,4120,15905,1162,4988,776,4129,23721,12294,10906,9833,4117,9834,1168 Array ( [0] => 1156 [1] => 4250 [2] => 4253 [3] => 3590 [4] => 2332 [5] => 4120 [6] => 15905 [7] => 1162 [8] => 4988 [9] => 776 [10] => 4129 [11] => 23721 [12] => 12294 [13] => 10906 [14] => 9833 [15] => 4117 [16] => 9834 [17] => 1168 )