สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9833,5040,6749,4986,20900,3957,9519,3066,4258,1160,3954,1155,2337,8824,11518,1167,4329,4125 Array ( [0] => 9833 [1] => 5040 [2] => 6749 [3] => 4986 [4] => 20900 [5] => 3957 [6] => 9519 [7] => 3066 [8] => 4258 [9] => 1160 [10] => 3954 [11] => 1155 [12] => 2337 [13] => 8824 [14] => 11518 [15] => 1167 [16] => 4329 [17] => 4125 )