สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4116,13001,771,4259,13003,9521,1184,1155,11715,5060,4255,9438,4125,22337,13673,1158,5887,4120 Array ( [0] => 4116 [1] => 13001 [2] => 771 [3] => 4259 [4] => 13003 [5] => 9521 [6] => 1184 [7] => 1155 [8] => 11715 [9] => 5060 [10] => 4255 [11] => 9438 [12] => 4125 [13] => 22337 [14] => 13673 [15] => 1158 [16] => 5887 [17] => 4120 )