สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20901,23721,23465,775,4251,8824,5060,1157,1947,4157,19124,10068,4128,1154,4129,1165,1020,3955 Array ( [0] => 20901 [1] => 23721 [2] => 23465 [3] => 775 [4] => 4251 [5] => 8824 [6] => 5060 [7] => 1157 [8] => 1947 [9] => 4157 [10] => 19124 [11] => 10068 [12] => 4128 [13] => 1154 [14] => 4129 [15] => 1165 [16] => 1020 [17] => 3955 )