สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9438,4260,10906,5887,1018,1163,4329,8824,4254,12294,12998,1154,771,4116,12039,1159,15585,775 Array ( [0] => 9438 [1] => 4260 [2] => 10906 [3] => 5887 [4] => 1018 [5] => 1163 [6] => 4329 [7] => 8824 [8] => 4254 [9] => 12294 [10] => 12998 [11] => 1154 [12] => 771 [13] => 4116 [14] => 12039 [15] => 1159 [16] => 15585 [17] => 775 )