สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3957,1164,11715,23467,6749,6746,1162,13000,4781,7791,4248,13003,5887,1155,13001,11518,1018,21746 Array ( [0] => 3957 [1] => 1164 [2] => 11715 [3] => 23467 [4] => 6749 [5] => 6746 [6] => 1162 [7] => 13000 [8] => 4781 [9] => 7791 [10] => 4248 [11] => 13003 [12] => 5887 [13] => 1155 [14] => 13001 [15] => 11518 [16] => 1018 [17] => 21746 )