สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8824,10906,9833,1158,15585,4128,9438,9268,2337,9519,5185,4259,21746,4130,1156,10023,3955,19124 Array ( [0] => 8824 [1] => 10906 [2] => 9833 [3] => 1158 [4] => 15585 [5] => 4128 [6] => 9438 [7] => 9268 [8] => 2337 [9] => 9519 [10] => 5185 [11] => 4259 [12] => 21746 [13] => 4130 [14] => 1156 [15] => 10023 [16] => 3955 [17] => 19124 )