สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4128,19124,3217,1157,10068,4259,4260,23467,4258,15583,4125,4257,6746,3590,1947,10069,13002,6749 Array ( [0] => 4128 [1] => 19124 [2] => 3217 [3] => 1157 [4] => 10068 [5] => 4259 [6] => 4260 [7] => 23467 [8] => 4258 [9] => 15583 [10] => 4125 [11] => 4257 [12] => 6746 [13] => 3590 [14] => 1947 [15] => 10069 [16] => 13002 [17] => 6749 )