พรีออเดอร์

.

4,100 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์

DVD release of "Yumeiro Cast" DREAM SHOW 2017 LIVE held at Makuhari Messe on Oct. 7, 2017. Features all songs performed at the live including the encore song. Double disc set with making-of footage. Limited edition comes with special item.

q select pid from dex_product where pid<>'14562' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17404,14641,15370,11495,21025,19747,24498,20544,3452,1403,21600,6959,23786,16121,16097,5815,6502,12182 Array ( [0] => 17404 [1] => 14641 [2] => 15370 [3] => 11495 [4] => 21025 [5] => 19747 [6] => 24498 [7] => 20544 [8] => 3452 [9] => 1403 [10] => 21600 [11] => 6959 [12] => 23786 [13] => 16121 [14] => 16097 [15] => 5815 [16] => 6502 [17] => 12182 )