พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'14558' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6200,24745,24649,25078,7221,25156,4968,6253,16504,6247,6651,22045,7768,12976,21330,5224,2971,22039 Array ( [0] => 6200 [1] => 24745 [2] => 24649 [3] => 25078 [4] => 7221 [5] => 25156 [6] => 4968 [7] => 6253 [8] => 16504 [9] => 6247 [10] => 6651 [11] => 22045 [12] => 7768 [13] => 12976 [14] => 21330 [15] => 5224 [16] => 2971 [17] => 22039 )