พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fifth single release by talented voice actor, Hiroyuki Yoshino.

q select pid from dex_product where pid<>'14553' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21641,21967,21638,16117,22124,12474,15828,20119,21706,15163,23545,1486,15960,9217,1745,23741,18659,2379 Array ( [0] => 21641 [1] => 21967 [2] => 21638 [3] => 16117 [4] => 22124 [5] => 12474 [6] => 15828 [7] => 20119 [8] => 21706 [9] => 15163 [10] => 23545 [11] => 1486 [12] => 15960 [13] => 9217 [14] => 1745 [15] => 23741 [16] => 18659 [17] => 2379 )