พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fifth single release by talented voice actor, Hiroyuki Yoshino.

q select pid from dex_product where pid<>'14553' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23084,22537,5791,5218,20929,7781,4005,19060,4180,15766,18962,14554,5749,9209,10788,20173,10853,19090 Array ( [0] => 23084 [1] => 22537 [2] => 5791 [3] => 5218 [4] => 20929 [5] => 7781 [6] => 4005 [7] => 19060 [8] => 4180 [9] => 15766 [10] => 18962 [11] => 14554 [12] => 5749 [13] => 9209 [14] => 10788 [15] => 20173 [16] => 10853 [17] => 19090 )