พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

DVD release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14550' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19746,14142,1339,2025,22872,6656,4962,702,9150,4068,8363,11196,9480,20306,6072,8276,14154,14791 Array ( [0] => 19746 [1] => 14142 [2] => 1339 [3] => 2025 [4] => 22872 [5] => 6656 [6] => 4962 [7] => 702 [8] => 9150 [9] => 4068 [10] => 8363 [11] => 11196 [12] => 9480 [13] => 20306 [14] => 6072 [15] => 8276 [16] => 14154 [17] => 14791 )