พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

DVD release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14550' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19786,14129,4844,14830,6276,22774,22494,13678,24314,6860,17404,22043,8256,5697,5770,9391,6316,22470 Array ( [0] => 19786 [1] => 14129 [2] => 4844 [3] => 14830 [4] => 6276 [5] => 22774 [6] => 22494 [7] => 13678 [8] => 24314 [9] => 6860 [10] => 17404 [11] => 22043 [12] => 8256 [13] => 5697 [14] => 5770 [15] => 9391 [16] => 6316 [17] => 22470 )