พรีออเดอร์

.

2,750 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14549' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14111,24749,19857,19462,14089,6629,6651,19719,1747,18519,3804,6793,22584,24435,6646,5792,21651,2091 Array ( [0] => 14111 [1] => 24749 [2] => 19857 [3] => 19462 [4] => 14089 [5] => 6629 [6] => 6651 [7] => 19719 [8] => 1747 [9] => 18519 [10] => 3804 [11] => 6793 [12] => 22584 [13] => 24435 [14] => 6646 [15] => 5792 [16] => 21651 [17] => 2091 )