พรีออเดอร์

.

2,750 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14549' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3671,9252,4952,8028,20268,9776,9123,1525,11085,5778,16114,14154,14309,19533,8362,21689,9143,17301 Array ( [0] => 3671 [1] => 9252 [2] => 4952 [3] => 8028 [4] => 20268 [5] => 9776 [6] => 9123 [7] => 1525 [8] => 11085 [9] => 5778 [10] => 16114 [11] => 14154 [12] => 14309 [13] => 19533 [14] => 8362 [15] => 21689 [16] => 9143 [17] => 17301 )