สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'14478' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18220,17848,20766,22183,17427,15544,1391,17424,19061,17425,22410,17423,17434,21798,20467,18216,1394,11631 Array ( [0] => 18220 [1] => 17848 [2] => 20766 [3] => 22183 [4] => 17427 [5] => 15544 [6] => 1391 [7] => 17424 [8] => 19061 [9] => 17425 [10] => 22410 [11] => 17423 [12] => 17434 [13] => 21798 [14] => 20467 [15] => 18216 [16] => 1394 [17] => 11631 )