สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'14478' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1763,17427,18475,12866,20765,23417,18972,14445,20766,14443,17432,18214,18973,17022,22184,1394,17430,1392 Array ( [0] => 1763 [1] => 17427 [2] => 18475 [3] => 12866 [4] => 20765 [5] => 23417 [6] => 18972 [7] => 14445 [8] => 20766 [9] => 14443 [10] => 17432 [11] => 18214 [12] => 18973 [13] => 17022 [14] => 22184 [15] => 1394 [16] => 17430 [17] => 1392 )