สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'14478' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1395,17434,17430,21325,17433,17429,21798,1394,17432,20765,21021,20767,17022,18971,18214,1397,19450,20766 Array ( [0] => 1395 [1] => 17434 [2] => 17430 [3] => 21325 [4] => 17433 [5] => 17429 [6] => 21798 [7] => 1394 [8] => 17432 [9] => 20765 [10] => 21021 [11] => 20767 [12] => 17022 [13] => 18971 [14] => 18214 [15] => 1397 [16] => 19450 [17] => 20766 )