พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'14472' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1535,1419,23423,14473,11352,1425,1424,18205,19058,1426,22750,20189,22418,1420,1421,11889,14471,19091 Array ( [0] => 1535 [1] => 1419 [2] => 23423 [3] => 14473 [4] => 11352 [5] => 1425 [6] => 1424 [7] => 18205 [8] => 19058 [9] => 1426 [10] => 22750 [11] => 20189 [12] => 22418 [13] => 1420 [14] => 1421 [15] => 11889 [16] => 14471 [17] => 19091 )