พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'14472' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11352,14473,1426,11889,18205,20189,19091,22418,19058,1421,15540,14471,11890,1535,1420,1419,1424,1425 Array ( [0] => 11352 [1] => 14473 [2] => 1426 [3] => 11889 [4] => 18205 [5] => 20189 [6] => 19091 [7] => 22418 [8] => 19058 [9] => 1421 [10] => 15540 [11] => 14471 [12] => 11890 [13] => 1535 [14] => 1420 [15] => 1419 [16] => 1424 [17] => 1425 )