สินค้าเหลือน้อย

113 BAHT
125 BAHT
add to cart

เรื่องราวเรียบง่ายแสนน่ารักของโคอุเมะซัง & โคยูกิจัง แมวที่ได้รับความนิยมสูงสุด!!
โคอุเมะซังทักทายได้ด้วยสินะ... เมี้ยว! เก่งจังเลย~ แหม น่ารักอะไรขนาดนี้... เมี้ยว—
โคอุเมะซังกับโคยูกิจังสนิทกันอย่างมากมาย ทั้งแมวทั้งจิตใจที่อ่อนไหวก็เต้นระรัว!!

q select pid from dex_product where pid<>'14452' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19482,4847,6958,5234,7436,22277,23984,3362,6559,22683,21701,11393,20972,4269,7332,21621,3381,15788 Array ( [0] => 19482 [1] => 4847 [2] => 6958 [3] => 5234 [4] => 7436 [5] => 22277 [6] => 23984 [7] => 3362 [8] => 6559 [9] => 22683 [10] => 21701 [11] => 11393 [12] => 20972 [13] => 4269 [14] => 7332 [15] => 21621 [16] => 3381 [17] => 15788 )