สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14352' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8170,13160,11254,19555,8153,18657,8149,16304,9478,11226,20059,18688,11225,8156,21636,22210,4782,21194 Array ( [0] => 8170 [1] => 13160 [2] => 11254 [3] => 19555 [4] => 8153 [5] => 18657 [6] => 8149 [7] => 16304 [8] => 9478 [9] => 11226 [10] => 20059 [11] => 18688 [12] => 11225 [13] => 8156 [14] => 21636 [15] => 22210 [16] => 4782 [17] => 21194 )