สินค้าเหลือน้อย

6,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14197' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15635,15634,12414,15633,13623,15311,20283,12420,19620,20363,15307,19375,24137,14322,14433,20365,15299,11605 Array ( [0] => 15635 [1] => 15634 [2] => 12414 [3] => 15633 [4] => 13623 [5] => 15311 [6] => 20283 [7] => 12420 [8] => 19620 [9] => 20363 [10] => 15307 [11] => 19375 [12] => 24137 [13] => 14322 [14] => 14433 [15] => 20365 [16] => 15299 [17] => 11605 )