มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16463,12345,8194,12317,10385,10170,4536,12917,21078,7885,12338,5293,16825,6673,10416,7019,9359,10656 Array ( [0] => 16463 [1] => 12345 [2] => 8194 [3] => 12317 [4] => 10385 [5] => 10170 [6] => 4536 [7] => 12917 [8] => 21078 [9] => 7885 [10] => 12338 [11] => 5293 [12] => 16825 [13] => 6673 [14] => 10416 [15] => 7019 [16] => 9359 [17] => 10656 )