มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8448,10403,22508,4930,21466,25058,21184,5837,21071,12319,11190,19471,7014,17753,17567,12304,10198,10831 Array ( [0] => 8448 [1] => 10403 [2] => 22508 [3] => 4930 [4] => 21466 [5] => 25058 [6] => 21184 [7] => 5837 [8] => 21071 [9] => 12319 [10] => 11190 [11] => 19471 [12] => 7014 [13] => 17753 [14] => 17567 [15] => 12304 [16] => 10198 [17] => 10831 )