มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15184,12291,10625,7878,15180,8106,17571,20781,15537,24419,7941,24409,17566,10183,5843,15381,12902,22757 Array ( [0] => 15184 [1] => 12291 [2] => 10625 [3] => 7878 [4] => 15180 [5] => 8106 [6] => 17571 [7] => 20781 [8] => 15537 [9] => 24419 [10] => 7941 [11] => 24409 [12] => 17566 [13] => 10183 [14] => 5843 [15] => 15381 [16] => 12902 [17] => 22757 )