มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15235,22151,8110,15535,12110,5831,17567,12317,3899,7943,4526,16821,9923,8444,20798,7888,8527,22309 Array ( [0] => 15235 [1] => 22151 [2] => 8110 [3] => 15535 [4] => 12110 [5] => 5831 [6] => 17567 [7] => 12317 [8] => 3899 [9] => 7943 [10] => 4526 [11] => 16821 [12] => 9923 [13] => 8444 [14] => 20798 [15] => 7888 [16] => 8527 [17] => 22309 )