มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12324,5216,6082,4537,6823,21414,16842,15529,17749,23902,9809,24416,22073,20769,7300,21185,7519,5838 Array ( [0] => 12324 [1] => 5216 [2] => 6082 [3] => 4537 [4] => 6823 [5] => 21414 [6] => 16842 [7] => 15529 [8] => 17749 [9] => 23902 [10] => 9809 [11] => 24416 [12] => 22073 [13] => 20769 [14] => 7300 [15] => 21185 [16] => 7519 [17] => 5838 )