มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11113,10170,8198,23197,6091,12328,21044,5295,3900,9959,12333,16830,10661,17128,12341,15192,4518,5277 Array ( [0] => 11113 [1] => 10170 [2] => 8198 [3] => 23197 [4] => 6091 [5] => 12328 [6] => 21044 [7] => 5295 [8] => 3900 [9] => 9959 [10] => 12333 [11] => 16830 [12] => 10661 [13] => 17128 [14] => 12341 [15] => 15192 [16] => 4518 [17] => 5277 )