สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23923,22678,23828,17332,24083,15759,24359,17333,20964,24692,21907,23920,17331,24839,24082,20598,24113,13095 Array ( [0] => 23923 [1] => 22678 [2] => 23828 [3] => 17332 [4] => 24083 [5] => 15759 [6] => 24359 [7] => 17333 [8] => 20964 [9] => 24692 [10] => 21907 [11] => 23920 [12] => 17331 [13] => 24839 [14] => 24082 [15] => 20598 [16] => 24113 [17] => 13095 )