สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24083,23603,23602,22678,15321,21663,17331,24692,21839,20598,13095,21664,18240,20963,21907,23828,23827,17332 Array ( [0] => 24083 [1] => 23603 [2] => 23602 [3] => 22678 [4] => 15321 [5] => 21663 [6] => 17331 [7] => 24692 [8] => 21839 [9] => 20598 [10] => 13095 [11] => 21664 [12] => 18240 [13] => 20963 [14] => 21907 [15] => 23828 [16] => 23827 [17] => 17332 )