สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24359,23828,13095,24839,20598,22678,20967,23603,21839,23923,23922,21907,24358,17333,23826,23921,24084,21663 Array ( [0] => 24359 [1] => 23828 [2] => 13095 [3] => 24839 [4] => 20598 [5] => 22678 [6] => 20967 [7] => 23603 [8] => 21839 [9] => 23923 [10] => 23922 [11] => 21907 [12] => 24358 [13] => 17333 [14] => 23826 [15] => 23921 [16] => 24084 [17] => 21663 )