สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23602,17331,17333,21663,23603,20963,23828,23920,23921,23919,24692,23827,24113,24839,21664,21839,20967,20598 Array ( [0] => 23602 [1] => 17331 [2] => 17333 [3] => 21663 [4] => 23603 [5] => 20963 [6] => 23828 [7] => 23920 [8] => 23921 [9] => 23919 [10] => 24692 [11] => 23827 [12] => 24113 [13] => 24839 [14] => 21664 [15] => 21839 [16] => 20967 [17] => 20598 )