สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24839,23919,24082,15759,17333,24358,15321,24084,24691,23826,23794,23827,18240,17332,20963,21664,24083,20598 Array ( [0] => 24839 [1] => 23919 [2] => 24082 [3] => 15759 [4] => 17333 [5] => 24358 [6] => 15321 [7] => 24084 [8] => 24691 [9] => 23826 [10] => 23794 [11] => 23827 [12] => 18240 [13] => 17332 [14] => 20963 [15] => 21664 [16] => 24083 [17] => 20598 )