สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16205,17152,44,4713,10481,10030,8993,11006,9735,4341,18121,8468,9587,20561,2258,1779,8042,16216 Array ( [0] => 16205 [1] => 17152 [2] => 44 [3] => 4713 [4] => 10481 [5] => 10030 [6] => 8993 [7] => 11006 [8] => 9735 [9] => 4341 [10] => 18121 [11] => 8468 [12] => 9587 [13] => 20561 [14] => 2258 [15] => 1779 [16] => 8042 [17] => 16216 )