สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20037,21856,5214,19827,2215,19476,16968,6936,2150,2259,13958,22684,1779,13880,1940,22262,19985,17497 Array ( [0] => 20037 [1] => 21856 [2] => 5214 [3] => 19827 [4] => 2215 [5] => 19476 [6] => 16968 [7] => 6936 [8] => 2150 [9] => 2259 [10] => 13958 [11] => 22684 [12] => 1779 [13] => 13880 [14] => 1940 [15] => 22262 [16] => 19985 [17] => 17497 )