สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17392,6165,10604,17502,18299,10534,13878,42,13549,10914,2176,2258,10029,329,17857,21751,23537,19633 Array ( [0] => 17392 [1] => 6165 [2] => 10604 [3] => 17502 [4] => 18299 [5] => 10534 [6] => 13878 [7] => 42 [8] => 13549 [9] => 10914 [10] => 2176 [11] => 2258 [12] => 10029 [13] => 329 [14] => 17857 [15] => 21751 [16] => 23537 [17] => 19633 )