มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14165' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18303,6394,10054,21574,1784,95,21627,8047,1831,13852,42,21555,8873,4746,20565,17496,19830,2150 Array ( [0] => 18303 [1] => 6394 [2] => 10054 [3] => 21574 [4] => 1784 [5] => 95 [6] => 21627 [7] => 8047 [8] => 1831 [9] => 13852 [10] => 42 [11] => 21555 [12] => 8873 [13] => 4746 [14] => 20565 [15] => 17496 [16] => 19830 [17] => 2150 )