สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14164' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8590,5968,21959,2261,2937,8310,4316,10749,11423,3575,14121,5053,20854,2938,9246,22996,23066,20852 Array ( [0] => 8590 [1] => 5968 [2] => 21959 [3] => 2261 [4] => 2937 [5] => 8310 [6] => 4316 [7] => 10749 [8] => 11423 [9] => 3575 [10] => 14121 [11] => 5053 [12] => 20854 [13] => 2938 [14] => 9246 [15] => 22996 [16] => 23066 [17] => 20852 )