สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14164' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4683,20852,4336,11577,22865,5701,18649,23066,18365,3401,11141,3137,22997,4278,10749,9603,4292,22996 Array ( [0] => 4683 [1] => 20852 [2] => 4336 [3] => 11577 [4] => 22865 [5] => 5701 [6] => 18649 [7] => 23066 [8] => 18365 [9] => 3401 [10] => 11141 [11] => 3137 [12] => 22997 [13] => 4278 [14] => 10749 [15] => 9603 [16] => 4292 [17] => 22996 )