สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14164' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3854,22549,10749,13005,22856,3138,10745,8132,21960,6231,3575,4101,2051,14145,3960,18307,21323,11577 Array ( [0] => 3854 [1] => 22549 [2] => 10749 [3] => 13005 [4] => 22856 [5] => 3138 [6] => 10745 [7] => 8132 [8] => 21960 [9] => 6231 [10] => 3575 [11] => 4101 [12] => 2051 [13] => 14145 [14] => 3960 [15] => 18307 [16] => 21323 [17] => 11577 )