สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14164' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4683,2937,11141,2261,4283,2938,11577,2051,13005,4316,4277,6733,22439,14121,22856,3414,3087,3401 Array ( [0] => 4683 [1] => 2937 [2] => 11141 [3] => 2261 [4] => 4283 [5] => 2938 [6] => 11577 [7] => 2051 [8] => 13005 [9] => 4316 [10] => 4277 [11] => 6733 [12] => 22439 [13] => 14121 [14] => 22856 [15] => 3414 [16] => 3087 [17] => 3401 )