สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23687,8630,3935,227,1097,11900,7917,24702,13645,3932,3936,4242,1091,8711,3927,7476,11901,3431 Array ( [0] => 23687 [1] => 8630 [2] => 3935 [3] => 227 [4] => 1097 [5] => 11900 [6] => 7917 [7] => 24702 [8] => 13645 [9] => 3932 [10] => 3936 [11] => 4242 [12] => 1091 [13] => 8711 [14] => 3927 [15] => 7476 [16] => 11901 [17] => 3431 )