สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,227,9224,3952,4242,1099,4244,10344,10728,1093,3869,7918,8628,8421,7913,4676,3431,13644,3932 Array ( [0] => 227 [1] => 9224 [2] => 3952 [3] => 4242 [4] => 1099 [5] => 4244 [6] => 10344 [7] => 10728 [8] => 1093 [9] => 3869 [10] => 7918 [11] => 8628 [12] => 8421 [13] => 7913 [14] => 4676 [15] => 3431 [16] => 13644 [17] => 3932 )