สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8630,1090,4677,7915,21443,5062,3929,6101,1092,15582,10344,1186,4244,24702,3869,10320,3431,8629 Array ( [0] => 8630 [1] => 1090 [2] => 4677 [3] => 7915 [4] => 21443 [5] => 5062 [6] => 3929 [7] => 6101 [8] => 1092 [9] => 15582 [10] => 10344 [11] => 1186 [12] => 4244 [13] => 24702 [14] => 3869 [15] => 10320 [16] => 3431 [17] => 8629 )