สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8629,13641,23488,3928,1091,9224,3950,10344,3927,8711,7917,10319,6100,1090,3932,7916,1096,7913 Array ( [0] => 8629 [1] => 13641 [2] => 23488 [3] => 3928 [4] => 1091 [5] => 9224 [6] => 3950 [7] => 10344 [8] => 3927 [9] => 8711 [10] => 7917 [11] => 10319 [12] => 6100 [13] => 1090 [14] => 3932 [15] => 7916 [16] => 1096 [17] => 7913 )