สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3431,3936,8630,4246,7918,8629,3869,3927,22548,10320,3935,13644,11901,6101,3932,7914,15582,10728 Array ( [0] => 3431 [1] => 3936 [2] => 8630 [3] => 4246 [4] => 7918 [5] => 8629 [6] => 3869 [7] => 3927 [8] => 22548 [9] => 10320 [10] => 3935 [11] => 13644 [12] => 11901 [13] => 6101 [14] => 3932 [15] => 7914 [16] => 15582 [17] => 10728 )