สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
2100 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'14162' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9277,8850,4798,8311,10329,6153,4156,3859,4800,794,18498,10328,6004,783,4797,4261,10325,4791 Array ( [0] => 9277 [1] => 8850 [2] => 4798 [3] => 8311 [4] => 10329 [5] => 6153 [6] => 4156 [7] => 3859 [8] => 4800 [9] => 794 [10] => 18498 [11] => 10328 [12] => 6004 [13] => 783 [14] => 4797 [15] => 4261 [16] => 10325 [17] => 4791 )