สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,817,4806,808,21559,4104,5198,21560,22857,10330,5052,3593,12773,815,6748,4999,12053,5063,4997 Array ( [0] => 817 [1] => 4806 [2] => 808 [3] => 21559 [4] => 4104 [5] => 5198 [6] => 21560 [7] => 22857 [8] => 10330 [9] => 5052 [10] => 3593 [11] => 12773 [12] => 815 [13] => 6748 [14] => 4999 [15] => 12053 [16] => 5063 [17] => 4997 )