สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4573,5198,4814,10327,1055,12053,21560,814,3069,22857,4820,22817,3593,21557,3924,10005,10430,4810 Array ( [0] => 4573 [1] => 5198 [2] => 4814 [3] => 10327 [4] => 1055 [5] => 12053 [6] => 21560 [7] => 814 [8] => 3069 [9] => 22857 [10] => 4820 [11] => 22817 [12] => 3593 [13] => 21557 [14] => 3924 [15] => 10005 [16] => 10430 [17] => 4810 )