สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1053,226,5856,22230,4091,3070,3069,12226,21557,3071,4104,7063,10430,22868,817,4339,4996,225 Array ( [0] => 1053 [1] => 226 [2] => 5856 [3] => 22230 [4] => 4091 [5] => 3070 [6] => 3069 [7] => 12226 [8] => 21557 [9] => 3071 [10] => 4104 [11] => 7063 [12] => 10430 [13] => 22868 [14] => 817 [15] => 4339 [16] => 4996 [17] => 225 )