สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1054,4996,4809,4091,9828,5827,808,4807,5828,13052,10330,4806,12889,815,5063,5198,3068,4573 Array ( [0] => 1054 [1] => 4996 [2] => 4809 [3] => 4091 [4] => 9828 [5] => 5827 [6] => 808 [7] => 4807 [8] => 5828 [9] => 13052 [10] => 10330 [11] => 4806 [12] => 12889 [13] => 815 [14] => 5063 [15] => 5198 [16] => 3068 [17] => 4573 )